ძებნის დახმარება

საძიებო სიტყვა შეიძლება იყოს გამოყოფილი AND და/ან OR სიტყვებით ძიების კრიტერიუმების გასაფართოებლად.

მაგალითად, ბოილერი AND გათბობის მოიძებნება მხოლოდ ის შედეგები, რომელიც შეიცავს ორივე სიტყვას. მაშინ როცა, ბოილერი OR ქვაბი, მოძებნის შედეგებს, რომლებშიც ერთერთი სიტყვა მაინც ფიგურირებს.

ფრაზის ზუსტი დამთხვევის მოსაძებნად საძიებო ფრაზა შეიძლება ჩასვათ ბრჭყალებში.

მაგალითად, "ცხელი წყლის ბოილერი" მოძებნის შედეგებს რომელშიც გვხვდება მთელი წინადადება.

უფრო მეტი გაერთიანებული ძებნისთვის შეიძლება გამოყენებულ იქნას ფრჩხილები.

მაგალითად, ბოილერები AND (გათბობის OR წყლის OR "ცხელი წყლის").

* შეგიძლიათ გამოიყენოთ ქართული "და", "ან" კავშირები, ინგლისური "AND" და "OR" კავშირების ნაცვლად.
ფანჯრის დახურვა [x]